Kognitiivinen käyttäytymisterapia työssäni

Olen työskennellyt mm. seuraavien ongelma-alueiden parissa:

 • Identiteettihäiriöt
 • Ihmissuhde-, perhe- ja parisuhdeongelmat
 • Kipuongelmat
 • Masennus –ja ahdistuneisuusoireilut
 • Nukkumisongelmat
 • Nuorten psyykkinen oireilu
 • Opiskeluvaikeudet
 • Painonhallinta
 • Pakko-oireinen häiriö (OCD)
 • Paniikkihäiriö
 • Pelkotilat (fobiat)
 • Persoonallisuushäiriöt
 • Pitkittynyt suru
 • PTSD (post-traumatic stress disorder)
 • Riippuvaisuusongelmat
 • Seksuaalisuuteen kuuluvat ongelmat
 • Syömishäiriöt
 • Tapahäiriöt
 • Tunteiden säätelyhäiriöt
 • Työuupumus
 • Työyhteisön kriisitilanteet
 • Vanhempainohjaus

Keskeisiä kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä:

 • Ajatusten ja tunteiden välisten yhteyksien tarkastelu
 • Ajatusten uudelleenmuotoilu
 • Altistusmenetelmät
 • Arvopohjainen työskentely
 • Epäherkistäminen
 • Hengitys – ja rentoutusharjoitteet
 • Itsehavainnointimenetelmät
 • Ketjuttamismenetelmät
 • Kielellisten prosessien pohdinta
 • Kliininen käyttäytymisanalyysi
 • Merkitysten etsiminen suhteessa historialliseen kehitykseen
 • Mielikuvaharjoitteet
 • Ongelmanratkaisumenetelmät
 • Reagoinnin ehkäisy
 • Taitoharjoitteet
 • Tavan kääntämismenetelmät
 • Tietoisuustaitoharjoitteet (Mindfulness)

Kiinnostuksen kohteet terapiaviitekehyksessä:

 • Dialektinen käyttäytymisterapia, DKT
 • Funktionaalis-analyyttinen psykoterapia, FAP
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia, HOT/ACT
 • Kliininen käyttäytymisanalyysi, CBA
 • Myötätuntokeskeinen kognitiivinen käyttäytymisterapia, CF-CBT
 • Positiivinen kognitiivinen käyttäytymisterapia, Positive CBT
 • Skeematerapia (Schema Therapy)
 • Suhdekehysteoria, RFT
 • Traumapainotteinen kognitiivinen käyttäytymisterapia, TF-CBT