Terapiatyöskentelyn perusta ja tavoitteet

Terapian keskeisenä tavoitteena on auttaa asiakasta havaitsemaan ja tulkitsemaan paremmin omaa käyttäytymistään. Terapiassa pohdimme ongelma-alueita erityisesti näiden kysymysten avulla: Mitä tunsit silloin? Mitä ajatuksia ongelmallisena koettu tilanne sinussa herätti? Miten toimit tilanteessa? Mitkä olivat toimintasi lyhyen ja pitkän aikavälin seuraukset?

Terapiassa opetellaan uusia taitoja ja vahvistetaan valmiuksia ongelmallisissa tilanteissa toimimiseen. Tavoitteena on lisätä vaihtoehtoisia toimivia toimintatapoja sekä vahvistaa joustavaa ajattelua, asiakkaan itseluottamusta ja hallinnan tunnetta omassa elämässään.


Ensimmäisillä käyntikerroilla laaditaan ongelma–ja oireluettelo ja tehdään tarvittavia mittauksia (lomakkeita). Ensimmäisten käyntien aikana laaditaan myös yksilöllinen käyttäytymisanalyysi keskeisistä ongelma-alueista. Jo ennen terapian aloittamista on hyvä pohtia seuraavia kysymyksiä:

  • Mihin ongelmaan haet apua?
  • Miten ongelma vaikuttaa elämääsi?
  • Mihin asioihin kaipaat muutosta?
  • Millainen elämäsi olisi, jos suurimmat ongelmasi saataisiin ratkaistua?
  • Mitkä ovat vahvuutesi ja voimavarasi arjessa?
  • Oletko valmis työskentelemään näiden edellä mainittujen kysymysten parissa intensiivisesti viikoittaisessa terapiassa?

Hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä ensimmäisten tapaamisten aikana ja terapia on aina yksilökohtainen. Terapialle asetetaan yhdessä konkreettiset tavoitteet. Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttina minulla on useita menetelmiä erinäisten ongelma-alueiden kanssa työskentelyyn ja hoitoon. Lähtökohtana on löytää asiakkaalle ne toimivimmat menetelmät. Hoidon tuloksellisuutta ja tehokkuutta on mahdollista seurata mm. itsehavainnointimenetelmillä heti hoidon alusta alkaen.


Terapiakäynnit ovat pääsääntöisesti kerran viikossa arkisin klo 9-16 välisenä aikana. Terapian kesto vaihtelee hoidon kohteeksi määriteltyjen ongelma-alueiden laajuudesta ja hoidolle asetetuista tavoitteista riippuen. Kelan kuntoutuspsykoterapia on usein kestoltaan 1-3 vuotta (http://kela.fi/kuntoutuspsykoterapia).

Katso myös psykoterapiaan hakeutuvan opas (9.9.2016), Mielenterveystalo.fi:
https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-oppaat/oppaat/psykoterapiaan_hakeutujan_opas/Pages/default.aspx