Annina

Kahden kouluikäisen lapsen äitinä, puudeli-ihmisenä ja yrittäjänä päivät eivät ole koskaan samanlaisia, mutta tämän mainitun yhtälön tuoma rikkaus ja monimuotoisuus sopii minulle hyvin. Saan elää sitä elämää, mikä saa todella katseeni kirkastumaan ja sydämeni sykkimään. Keskeistä elämässäni on ilmeisen loputtomalta tuntuva halu oppia uusia, tieteellisesti tutkittuja ja toimiviksi todistettuja menetelmiä siitä, miten voin osaltani helpottaa elämässä varjostavaa ahdinkoa, tuskaa ja kärsimystä. Iloa elämääni tuo se, että voin välittää asiakkailleni toivoa paremmasta huomisesta.


Kognitiivisen käyttäytymisterapian maailmassa olen ollut mukana vuodesta 2006 alkaen. Terapiasuuntaus kaikkine vivahteineen on kiehtonut minua sieltä asti. Ylemmän erityistason psykoterapiakoulutuksen jälkeen koulutukseeni on kuulunut puolen vuoden traumakoulutus (Itä-Suomen yliopisto). Kouluttajakoulutuksen myötä olen ollut entistä vahvemmin mukana yliopistomaailmassa (Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot) ja opiskelijoiden ohjaamisessa. Kliinistä asiakastyötä täydentää hyvin tärkeäksi kokemani opiskelijoiden ja monipuolisesti ammattitaitoisten kollegoiden kanssa työskentely. Olen suorittanut kuntoutuspainotteisen sovelletun käyttäytymisanalyysin koulutusohjelman (46 op) 2017-2019 Tampereen yliopistossa. Käyttäytymisanalyysikoulutuksessa lopputyöni keskittyi vanhempainohjaukseen.


Psykoterapeuttina toimimisen arvoihini kuuluu asiakkaiden yksilöllisyyden ja yksityisyyden kunnioittaminen, ammattitaidon ylläpitäminen osallistumalla koulutuksiin ja kongresseihin Euroopassa, tutkivalla otteella ajankohtaisiin kognitiivisen käyttäytymisterapian tutkimuksiin perehtyminen sekä laadukkaasta työnohjauksesta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Päivittäin pyrin pysähtymään sen äärelle, miten voin tänään toteuttaa arvojeni mukaista elämää.