Kenelle kognitiivinen käyttäytymisterapia sopii?

Kognitiivinen käyttäytymisterapia sopii kaikille. Suuntauksen nimi painottaa yksilön vuorovaikutusta ympäristöön nykyhetkessä. Kognitiivinen käyttäytymisterapia havainnoi ihmisen käyttäytymistä tai toimintaa arjessa, kun hän on ongelmallisen tilanteen edessä. Terapia pitää sisällään toiminnallisia ja kokemuksellisia menetelmiä. Tyypillisesti kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan kuuluu ohjeistettu ja yhdessä suunniteltu kirjallinen työskentely (esim. unipäiväkirja) tai harjoitteiden tekeminen (esim. rentoutusharjoitteet) terapiaistuntojen välillä.

Antony M M, Ledley D R, Heimberg R G. Pysyvä muutos: Kognitiivinen käyttäytymisterapia käytännössä. Helsinki: Edita, 2008.